Funkcja wykładnicza, znana również jako funkcja eksponencjalna, jest matematycznym modelem opisującym wzrost lub spadek zmiennej w czasie lub przestrzeni w sposób wykładniczy. Jest to funkcja postaci f(x) = a * b^x, gdzie a i b są stałymi, a x jest zmienną niezależną.

W funkcji wykładniczej, podstawą b jest zazwyczaj liczba większa od jedności, co sprawia, że wartości funkcji rosną bardzo szybko. Funkcja wykładnicza często znajduje zastosowanie w matematyce, fizyce, ekonomii i innych dziedzinach nauki, gdzie opisuje np. wzrost populacji, rozpad substancji radioaktywnych, tempo wzrostu kapitału. Wzrost wartości funkcji wykładniczej jest wykładniczy, co oznacza, że przyrost wartości jest proporcjonalny do aktualnej wartości funkcji.

Wzory na pierwiastkowanie i potęgowanie

Funkcja wykładnicza

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *